top of page

Privacy verklaring

Privacyverklaring - AVG (download)

 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

 

Captured by Mils, gevestigd in Krimpen aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Captured by Mils

2925BB Krimpen aan den IJssel

0617015838

www.capturedbymils.com

capturedbymils@gmail.com

 

 

Captured by Mils verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Er kunnen persoonsgegevens over jou worden verwerkt, doordat je gebruik maakt van de diensten van Captured by Mils, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Captured by Mils verstrekt. 

 

Captured by Mils verwerkt voor een goede uitvoering van de opdracht de volgende gegevens:

Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, trouwdatum, trouwlocatie(s), contactgegevens van evt. ceremoniemeesters of andere relevantie personen, relevante informatie over jou of jouw (schoon)familie. 

 

 • Foto’s in opdracht van jou gemaakt.

 • Gegevens over je activiteit op onze website.

 • Internetbrowser, apparaat type en ip-adres.

 • Bij het ontvangen van de betaling zullen betalingsgegevens in onze administratie worden opgenomen. Voor het factuur zijn we wettelijk verplicht om naam, adres en woonplaats te vragen.

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch en/of tijdens gesprekken.

 

Met welke doeleinden verwerkt Captured by Mils deze persoonsgegevens?

Captured by Mils verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met jou op te nemen over mijn dienstverlening en/of je hierover te informeren.

 • Voor het plannen van fotoreportages.

 • Om fotoreportages thuis of op locatie te maken.

 • Om goederen bij je af te leveren of naar jou te verzenden.

 • Om jouw betaling te kunnen afhandelen

 • Op wettelijke grondslag om bijvoorbeeld facturen op te maken.

 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Captured by Mils bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

De Belastingdienst stelt verplicht dat financiële administratie van de laatste 7 jaar wordt bewaard. Persoonsgegevens die hierbij horen zijn naam, adres, datum, telefoonnummer, mailadres en betalingsgegevens die staan vermeld op de rekeningafschriften.

 

In jouw opdracht gemaakte foto’s: Captured by Mils bewaart de foto’s tot minimaal 5 jaar, tenzij anders overeengekomen. Zolang Captured by Mils deze foto’s bewaart, kun je deze opvragen.

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op de website van Captured by Mils. Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Captured by Mils verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden, zoals; Album ontwerpsoftware, album-leveranciers, online boekhoudprogramma, boekhouder, server van de website host, online fotogalerij.

 

Naam, telefoonnummer, mailadres, trouwlocatie en trouwdatum kunnen worden gedeeld indien Captured by Mils een second-shooter meeneemt. In het geval van ernstige overmacht waarbij Captured by Mils de overeenkomst niet kan uitvoeren, kunnen deze gegevens worden gedeeld met een vervangende fotograaf.

 

Captured by Mils is met elke organisatie een verwerkingsovereenkomst aangegaan om de privacy van klanten te kunnen garanderen.

 

Cookies

Captured by Mils gebruikt functionele-, analytische- en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.  Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Het is bedoeld ter evaluatie om onze diensten en de promotie ervan kunnen verbeteren. De cookies kunnen gedeactiveerd worden via de browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als klant heb je het recht op inzage, correctie of het verwijderen van persoonsgegevens (wanneer deze niet relevant zijn (geworden) voor het uitvoeren van de overeenkomst). Neem hiervoor contact op met mij. Verzoeken zullen binnen 15 werkdagen worden verwerkt. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging

Captured by Mils neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. 

bottom of page